Tại Ck làm Vk sướng lồn quá đó , bú mạnh lên đi Ck