Phải làm sao khi bị xuất tinh sớm, cương không cứng.